Công đoàn

Thứ sáu - 26/12/2014 09:38
Tiêu chi thi đua CB-GV-CNVC NH 2014-2015

Tiêu chi thi đua CB-GV-CNVC NH 2014-2015

 

 
Tiêu chi thi đua CB-GV-CNVC NH 2014-2015

Tiêu chi thi đua CB-GV-CNVC NH 2014-2015

QUI CHẾ THI ĐUA CỦA CB – GV – CNV NĂM HỌC 2014 – 2015
Sở GD và ĐT Đồng Tháp                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Tràm Chim                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                                             ----------------------
QUI CHẾ THI ĐUA CỦA CB – GV – CNV
NĂM HỌC 2014 – 2015
 
TT MỤC NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TS ĐIỂM NỘI DUNG VI PHẠM SỐ ĐIỂM TRỪ GHI CHÚ
I Chấp hành chính sách pháp luật nhà nước - Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Nhà nước, có tinh thần tương thân tương ái ở nơi công tác và nơi cư trú.
- Chấp hành việc dạy thêm học thêm theo qui định của ngành GD – ĐT
  - Vi phạm pháp luật mà bị xử lý.
- Vi phạm kế họach hóa gia đình(sinh con thứ 3)
- Vi phạm qui định dạy thêm học thêm.
- Vi phạm  qui chế trong thi cử, qui chế chuyên môn.
- Xâm phạm thân thể, nhân phẩm nhà giáo, người học.
- Vi phạm nguyên tắc tài chánh
- Gây mất đoàn kết nội bộ.
- Kết quả thanh tra Sở chưa đạt yêu cầu.
 
 
XL: C/HK
 
 
 
 
II  
Kết quả công tác
Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công:
1. Công tác giảng dạy:
- Giáo án soạn theo qui định của sở GD – ĐT, có trình ký đầy đủ (2 lần/HK)
- Dự giờ, thao giảng đảm bảo đúng theo chỉ tiêu quy định (thao giảng 1 tiết/HK; dự giờ 6 tiết/ HK)
- Kết quả giảng dạy:  đạt hoặc vượt chỉ tiêu bộ môn đề ra. 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đạt kết quả cao.
- Tham gia thi giáo viên giỏi vòng tỉnh đạt kết quả
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tự làm đồ dùng dạy học
- Sổ sách chuyên môn nghiệp vụ, phải đảm bảo đầy đủ, đúng mẩu bảo quản tốt.
- Kết quả xếp loại của các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với cá nhân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Công tác khác:
- Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Chất lượng các công việc được phân công  đạt kết quả tốt.
- Có kế hoạch công tác cụ thể, thực hiện sổ sách theo dõi đầy đủ.
- Tham mưu tốt với BGH
- Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp
 
 
 
 
50đ
 
 
- Lên lớp ko có giáo án.
- Kiểm tra chấm bài không trả bài học sinh khiếu nại với BGH.
- Sửa điểm kiểm tra hoặc thiếu điểm kiểm tra của học sinh.
- Thiếu cột điểm kiểm tra theo qui định
- Không nộp HSSS kiểm tra định kì.
- Giáo án và hồ sơ không đúng mẫu, hoặc nộp trễ hoặc thiếu HSSS.
- GVBM không quản lý được lớp, để lớp ồn, bị phản ánh.
- Thiếu tiết dự giờ thao giảng (6 tiết/ HK)
- Giáo viên không dạy thao giảng (1lần/HK) theo sự phân công của tổ trưởng chuyên môn.
- Dạy không đủ tiết theo PPCT
- Nhập, nộp PĐBM chậm trễ
- Phân công dạy thay không dạy
- Sửa điểm nhiều học sinh.
- Không sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học mà trường hiện có, không hướng dẫn học sinh thực hành các tài liệu học tập, đồ dùng theo đặc trưng của từng môn học.
- Không ghi đầy đủ thông tin trong sổ đầu bài, nhận xét của GVBM vào sổ đầu bài chưa đúng qui định.
- GV trực không xử lý học sinh vi phạm, hoặc bỏ trực làm việc riêng.
- Tỉ lệ chung học sinh có điểm trung bình cả năm theo ban, khối thấp hơn tỉ lệ chung của lớp A, B đang dạy từ 10%  trở lên.
- GVBM không BDHSG theo sự phân công của TTCM + BGH.
 
* Điểm thưởng:
- Gv đạt GVG vòng trường + 5 điểm; vòng tỉnh + 10 diểm.
- Gv có HSG văn hóa vòng trường + 5 điểm; Vòng tỉnh: KK+ 10 điểm; giải III+13đ; II + 15đ; I + 20đ.
- GV có học sinh đạt giải phong trào(Casio, TNTH, thơ- truyện ngắn, UPU, TDTT- có GV hướng dẫn) + 7đ
- GV có ĐDDH đạt giải A vòng trường + 5 điểm ; vòng tỉnh + 10 điểm
- Tỉ lệ giảng dạy cao hơn tỉ lệ chung của lớp A, B mỗi 1%  + 1 điểm.
- Tỉ lệ học sinh yếu giảm cứ 70% + 10 điểm, 50% + 5 điểm, 30% trở lên + 3 điểm; tăng 5% - 10% trừ 3 điểm, 10% trở lên trừ 5 điểm, 15% trở lên trừ 10 diểm(so với đầu năm đối với K10, kết quả năm trước đối với K11,12); tăng 1% - 1 điểm
- Tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng 1% + 1 điểm(so với đầu năm đối với K10, kết quả năm trước đối với K11,12)
 
                                         
                                                  
 
 
- Không trình ký GA HĐNGLL
- Không tổ chức HĐNGLL
- BGH, các bộ phận không có lịch làm việc/ công tác.
- TTCM không tổ chức họp đúng định kỳ( 2 lần/ tháng).
- Mượn ĐDDH, SGK, STK mà không trả.(tính đến cuối năm).
- Không hoàn thành hoặc chậm trễ công tác chủ nhiệm gây ảnh hưởng chung đến tiến độ công việc.
 
 
10đ/lần
2đ/lần
 
5đ/hs
 
Hạ 1 bậc
 
10đ/lần
5đ/lần
 
2đ/lần
 
2đ/tiết
 
5đ/lần
 
5đ/tiết
2đ/tiết
5đ/lần
5đ/hs
Hạ 1 bậc
 
2đ/lần
 
 
 
1đ/lần
 
 
2điểm/lần
 
 
5 điểm?
 
 
5 đ/ lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đưa vào không chế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 điểm
5đ/lần
5 điểm
 
5 điểm
 
5điểm
 
10 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
 
 
 
Tinh thần kỷ luật
- Thực hiện nội qui cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của lảnh đạo đơn vị. Không lạm dụng tinh thần dân chủ, thứa kiện vượt cấp.
- Thực hiện giờ giấc làm việc, lên lớp.
- Thực hiện chế độ nghỉ phép đúng quy định.
 
 
 
 
20đ
 
- Không đeo bảng tên.
- Không đồng phục.
- Thưa kiện vượt cấp.
- Tự nhờ giáo viên dạy thay không đúng chuyên môn hoặc đúng chuyên môn mà không xin phép.
- Nghỉ dạy, hội họp không phép 1 lần.
- Đến lớp trễ hoặc ra sớm 5 phút.
- Bỏ lớp giữa giờ dạy không có lý do chính đáng.
- Hút thuốc trong khuôn viên trường học.
Có mùi rượu khi lên lớp.
- Nói chuyện riêng, làm việc riêng trong lúc hội họp bị chủ tọa phê bình.
- Sử dụng DTDĐ trong khi đang dạy
- Giáo viên là đoàn viên không thực hiện đúng qui định của Đoàn.
- Không dự các buổi CLB, hội thảo….hoặc bỏ về sớm.
 
1đ/lần
5đ/lần
Hạ 1 bậc
 
5đ/lần
 
5đ/lần
 
2đ/lần
2đ/lần
 
5đ/lần
 
Hạ 1 bậc
5 điểm
 
Hạ 1 bậc
10đ/ lần
 
5đ/lần
 
IV Tinh thần phối hợp trong công tác  
- Có sự phối hợp công tác chặt chẽ với đồng nghiệp, có tinh thần giúp đở đồng nghiệp
- Đóng góp ý kiến để xây dựng tập thể vững mạnh.
 
 
- Đùn đẩy công việc gây phiền hà cho PHHS, đồng nghiệp hoặc học sinh.
- Không phối hợp để tổ chức các hoạt động trong nhà trường.
 
5đ/lần
 
2đ/lần
 
 
 
V Trung thực trong công tác  
- Trung thực trong trách nhiệm công tác
- Đánh giá chất lượng học sinh phải công bằng, chính xác trung thực.
- Báo cáo đúng chính xác, không làm sai số liệu thực tế.
 
10đ
 
- Gian dối, đối phó trong công việc
- Báo cáo sai thực tế, không chính xác.
- Báo cáo chậm trễ, không đúng thời gian qui định.
 
5đ/lần
5đ/lần
2đ/lần
 
 
 
 
VI Đạo đức lối sống  
- Quan hệ với quần chúng, CMHS, đồng nghiệp một cách hòa nhã, khiêm tốn bình đẳng.
- Quan hệ với học sinh vừa thể hiện tình thương, trách nhiệm, vừa giữ vững nề nếp kỉ cương thầy trò
- Sinh hoạt lành mạnh giản dị.
- Gương mẩu trong ngôn ngữ, tác phong, ăn mặc
- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ của công.
 
 
 
- Đảng viên vi phạm quy định 115 của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm và chỉ thị 01 – CT /TW ngày 16 – 02 – 2001 của BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp.
- Vi phạm đạo đức nhà giáo.
 
 
 
 
XL: C
 
 
 
XL: C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII Tinh thần học tập - Tham dự đầy đủ những lớp học, tập huấn, BDTX
- Tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè.
 
- Không tham dự các lớp tập huấn, BDTX.
 
5đ/lần
 
 
 
 
 
VIII Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân - Tận tình tìm hiểu giúp đỡ học sinh yếu kém, có hoàn cảnh khó khăn, quan hệ phối hợp với hội CMHS và các đoàn thể nhân dân trong công tác giáo dục.
- Có thái độ thương yêu học sinh, xử lý tốt các tình huống sư phạm.
 
- Học sinh vi phạm nội qui trong giờ dạy nhưng không phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý hoặc xử lý không công bằng,
- Không tận tình hướng dẫn cho PHHS hoặc HS và bị phản ánh
 
5đ/hs
 
 
5đ/lần
 
 
  Công tác chủ nhiệm, quản lý học sinh
 
- Có biện pháp quản lý giáo dục học sinh chậm tiến, vận động học sinh bỏ học trở lại trường.
- Xây dựng mối quan hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình học sinh.
- Thu các khoản lệ phí từ 80% trở lên.
 
50đ - Học sinh không ra lớp hoặc bỏ học mà GVCN không có biên bản vận động.
- GVCN bỏ tiết chào cờ đầu tuần hoặc không tham dự cả tiết.
- Đi trễ chào cờ.
- Thu các khoản lệ phí không đạt chỉ tiêu (khoảng 80%).
* Thu đạt 100%(học phí, hội phí, HSVS) ở HKI + 10đ/năm; không quyết toán các khoản thu khi BGH kiểm tra/đối chiếu ở HK nào thì hạ một bậc thi đua ở HK đó.
GVCN thiếu quan tâm đến lớp bị phê bình(không có địa chỉ học sinh,hoặc học sinh bỏ học từ 3 buổi(kể cả buổi chiều) mà không biết, hoặc không xử lý tự kiểm trong hồ sơ lưu trong tuần)
- GVCN không tổ chức cho lớp tham gia các hoạt động, phong trào chung của trường hoặc không dự cùng với lớp (như: Mitting, CLB, viết bài dự thi,….)
- Cuối HK HSSS chưa hoàn thành làm chậm trể đến việc sơ/tổng kết HK, năm học.
- Làm sai HSSS, còn thiếu sót, thiếu hồ sơ HS theo qui định. Những sai sót chưa phát hiện trong năn học này trừ điểm vào năm học sau.
- Báo cáo, nộp sổ sách chủ nhiệm chậm trễ hoặc nộp không đầy đủ; không tổng hợp cuối tuần vào sổ đầu bài
- Không hoàn thành HSSS năm học trước
- Huy động HS đầu năm đạt 100% lớp CB + 5đ đối với K11, 12;+ 8 đ đối với lớp 10CB 
- Duy trì sĩ số100% đến cuối năm đối với lớp 10  +10đ, lớp 11, 12 + 5đ; từ 98% trở xuống - 1 đ/ 1 %.?
 
5đ/1 HS
 
 
2đ/lần
 
1điểm
5đ/năm
 
 
 
 
 
 
2đ/lần
 
 
 
 
 
5đ/lần
 
 
 
 
10đ/lần
 
 
 
5đ/lần
 
 
3đ/lần
 
 
 
- 10đ hoặc tùy theo mức độ mà có thể hạ bậc thi đua ở năm sau
 
 
 
 
 
QUI ĐỊNH CHUNG
 
LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:
-   Có đăng ký  LĐTT, được tổ xếp loại A
-  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao
-  Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.
-  Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.
-  Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
- Đối với bộ phận văn phòng căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của Tổ Văn phòng và lãnh đạo phụ trách kết hợp với tham khảo ý kiến của các tổ CM, HĐ TĐKT trường quyết định.
- Đối với nhân viên TV, TBTH căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của lãnh đạo phụ trách,  đơn vị tổ sinh hoạt CM  và trên cơ sỡ tham khảo các tổ CM,  HĐ TĐKT quyết định.
- Đối với Tổ trưởng chuyên môn:Đạt các tỉ lệ bộ môn đề ra theo kế hoạch được duyệt (phù hợp với kế hoạch chung của trường); Không có giáo viên, NV trong tổ xếp loại TB trở  xuống vào cuối năm (theo 06)).
- Đối với Tổ trưởng VF: Không có nhân viên trong tổ xloại TB trở xuống vào cuối năm (theo 06)).
- Đối với thành viên BGH : Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách, đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu chung;Tổ trưởng và các nhân viên thuộc lĩnh vực  phụ trách bên dưới được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.
- Đối với cá nhân phụ trách đoàn thể: Hoạt động đoàn thể được cấp trên công nhận vững mạnh.
- Đối với GVCN: Các trường hợp học sinh không ra lớp, bỏ học phải biết lý do và có biên bản làm việc với CMHS.
*CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ: xét theo qui định của sở GD-ĐT.
            1. Cả năm được xét là Lao động tiên tiến.
2. Có đăng ký CSTĐ cấp cơ sở.
           3. Có SKKN đạt giải cấp trường hoặc đạt giải cấp tỉnh.?
            4. Cuối năm tỉ lệ HS trên TB cao hơn hoặc bằng chỉ tiêu bộ môn.?
            5. Các thành tích khác: bồi dưỡng HSG đạt giải các môn văn hóa, TNTH, máy tính Casio, thi đấu thể thao đạt giải,…
* CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỉNH: xét theo qui định của Sở GD- ĐT. 
            1. Đạt CSTĐ cấp trường 3 năm liên tục.
            2. Có SKKN, NCKHSPƯD đạt giải B cấp tỉnh trở lên.
            3. Được HĐTĐ cấp tỉnh xét duyệt.
            4. Có đăng ký CSTĐ cấp tỉnh.
* BK UBND Tỉnh: xét theo qui định của Sở GD-ĐT.
            1. Có đăng ký BK. UBND Tỉnh.
            2. Đạt CSTĐ cấp cơ sở 2 năm liên tục.
            3. Có thành tích nổi bật trong năm học.
*GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI: từ 40 đến 50 điểm.
            1. Được xét LĐTT và lớp chủ nhiệm phải đạt xuất sắc trong phong trào thi đua.
            2. Kết quả cuối năm của lớp chủ nhiệm:
* Đối với các lớp A1: không có học sinh phải thi lại, học sinh được xếp loại HL giỏi từ 20% trở lên, không có học sinh xếp loại HL trung bình; không có học sinh XL HK TB.
+ Lớp A2,3…: 50% HS xếp loại HL giỏi, khá. Không có HS xếp loại HK TB
* Đối với các lớp CB: không có học sinh lưu ban cuối năm, học sinh được xếp loại HL khá-giỏi từ 35% trở lên. Không có học sinh ra HĐKL trong năm học do đánh nhau hoặc vi phạm pháp luật.
            3. Duy trì sĩ số 100% đến cuối năm đối với lớp A hoặc tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 2% đối với lớp CB.
            4. SHCN đúng, đủ, bảo quản tốt HSSS lớp mình chủ nhiệm.
            5. Họp PHHS đúng theo lịch của trường.(nếu không đúng lịch phải có lý do chính đáng và được thống nhất của BGH)
            6. Luôn quan tâm đến học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
* TỔ HOÀN THÀNH SUẤT SẮC NHIỆM VỤ: phải đảm bảo đầy đủ cả 5 tiêu chí 
            1. Có 100% GV trong tổ đạt LĐTT.
            2. Có ít nhất 50% GV trong tổ được xét danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. TTCM phải được BGH đánh giá tốt về việc thực hiện những qui định đối với Tổ trưởng. Đạt chỉ tiêu giảng dạy bộ môn theo Kế hoạch đề ra. Phải có ĐDDH đạt giải cấp trường trở lên.
            3. Sinh hoạt đúng, đủ, có kế hoạch hoạt động hàng tháng, học kì, cả năm.
            4. Phải có đăng ký thi đua đầu năm.
            5. Có HSG hoặc GVDG cấp trường, tỉnh.
*CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG XÉT THI ĐUA
            1. GV không hoàn thành nhiệm vụ.                      
2. Không nộp HSSS 2 lần / năm.               
3. Không đăng ký thi đua đầu năm học.              
4. Vi phạm pháp luật (có thông báo của CA hoặc chính quyền địa phương).
5. Vi phạm nguyên tắc tài chính.                          
6. Nghỉ không phép từ 5 ngày / năm học.                        
7. Không họp tổ CM, HĐSP 2 lần / HK không  lý do.                   
8. Vi phạm đạo đức nhà giáo.                                            
9. Không tham gia lớp chính trị hè.
*CÁC TRƯỜNG HỢP NGHỈ HỢP LỆ KHÔNG TRỪ ĐIỂM THI ĐUA
            1. Bệnh phải nằm viện hoặc vợ, chồng, con bệnh nằm viện.(có xin phép)
            2. Được lãnh đạo phân công đi công tác, học NQ, tập huấn chuyên môn.
            3. Nghỉ do kết hôn, đính hôn( có phép).
            4. Đám cưới hoặc đám tang bên vợ hoặc bên chồng( có phép)..
            5. Nghỉ do bị tai nạn( có phép).
 
*TỔNG HỢP XÉP LOẠI: (100đ)
 • Loại xuất sắc: Đạt từ 85-100 điểm.( mục II phải đạt từ 40 điểm)
 • Loại Khá:  Đạt từ 70 điểm – dưới 85 điểm.(mục II phải đạt từ 35 điểm)
 • Loại TB: Từ dưới 70 điểm. ( mục II phải đạt từ 25 đến 34 điểm).
 • Loại yếu: Là các trường hợp không đạt 3 loại trên.
  • Chú ý: Không đăng ký thi đua đầu năm: Không xét thi đua.
   
   
   
   
  QUI TRÌNH THỰC HIỆN
  1. Qui trình nhiệm vụ:
 • ĐỐI VỚI TTCM:
 •     - Theo dõi vi phạm của Gv trong tổ, tổng hợp các vi phạm theo từng tháng, HK
      - Hàng tháng TTCM báo cáo về BCH CĐ các vi phạm, thành tích cần cộng điểm của GV trong tổ về qui chế chuyên môn, hội họp, các vi phạm khác mà TTCM theo dõi chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng.
      - Cuối HK TTCM tổng hợp các vi phạm cũng như các điểm thưởng của GV trong tổ sau đó báo sang bộ phận thi đua ( BCH CĐ) trước khi họp xét thi đua tổ.
      - Khi xét thi đua TTCM không căn cứ vào qui chế thi đua để tính điểm, xét theo thứ tự ưu tiên thì không xét thi đua cho TTCM
        1.2.  ĐỐI VỚI BGH: 
      - Hàng tháng  BGH thông báo cho BCH CĐ các lỗi vi phạm, các thành tich cần cộng thêm điểm của GVBM, GVCN, TTCM, các bộ phận vào ngày cối cùng của tháng.
      - Cuối tháng điểm, cuối HK BGH tổng hợp kết quả giảng dạy của từng GV, thông báo cho TTCM và bộ phận thi đua trước khi họp xét thi đua.
      - Theo dõi, đối chiếu kết quả thi đua thông qua kết quả giảng dạy.
        1..3.  ĐỐI VỚI BCH CĐ:
      - Theo dõi thi đua hàng ngày, ghi nhận cụ thể chính xác và tổng hợp vào cuối tháng.
      - Tổng hợp các vi phạm của GV, CNV, TTCM, các bộ phận theo báo cáo của TTCM và BGH.
      - Báo cáo thi đua hàng tháng.
  2. Qui trình biểu quyết trong HĐTĐKT:
  2.1. T/T HĐTĐ báo cáo kết quả tổng hợp kết quả chung họp xét từ các tổ;
  2.2. Tổ trưởng báo cáo tóm tắc ưu điểm, hạn chế từng thành viên trong danh sách được khen;
  2.3. Ý kiến nhận xét thêm của các thành viên HĐTĐKT đối với các cá nhân được khen;
  2.4. Biểu quyết của HĐ bằng thăm kín cho tất cả các thành viên được đề nghị khen. Kết quả được tính từ người có số phiếu tin nhiệm cao nhất đến đủ chỉ tiêu số người theo quy định nhưng phải đảm bảo số phiếu quá bán; Nếu tín trên số phiếu quá bán mà chưa đủ chỉ tiêu, sẽ bỏ phiếu tín nhiệm tiếp vòng 2 để lấy đủ chỉ tiêu và cũng được tính từ người có số phiếu tín nhiệm cao đến thấp (vẫn phải đảm bảo số phiếu tín nhiệm quá bán, nếu vẫn không đủ số lượng qui định thì thôi, không bỏ phiếu tiếp).
  2.5. Kết quả họp xét được T/T HĐTĐ tổng hợp và thông báo công khai ở phòng GV xem để biết.
  GV được khiếu nại đối với những cá nhân có vi phạm lớn cần phải xem xét nhưng HĐTĐ không phát hiện được trong khi xét khen thưởng , trên cơ sở khiếu nại của GV, HĐ thi đua sẽ xác minh, tùy theo vi phạm có thể cắt thi đua đối với cá nhân vi phạm nhưg không xét bổ sung thêm.
                                                                        
   
   
                                                                                             Tràm Chim, ngày     tháng     năm 2014                           
          TM. BCH CĐCS                                                              TRƯỞNG BAN THI ĐUA                                                               
              
   
   
   
                Lê Văn Bé Bảy                                                                    Trần Ngọc Thanh  

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây